Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ECV

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ECV. 2019
ECV: Enquesta de condicions de vida
Juny2018
JuliolResultats territorials2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020