Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EE

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EE. 2019
EE: Empreses i establiments
Octubre01/01/2019

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020