Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EEP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EEP. 2019
EEP: Estadística dels estudis de la població
Desembre2016

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020