Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EESAD

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EESAD. 2019
EESAD: Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
Juliol2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020