Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EIE

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EIE. 2019
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
Novembre2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020