Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EIP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EIP. 2019
EIP: Enquesta industrial de productes
Novembre2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020