Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMOESC

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMOESC. 2019
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
NovembreCurs 2018–2019

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020