Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMOUNIV

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMOUNIV. 2019
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
OctubreCurs 2017–2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020