Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPCULT

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPCULT. 2019
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020