Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPTIC

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPTIC. 2019
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020