Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPTUR

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPTUR. 2019
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
Novembre2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020