Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EP. 2019
EP: Estimacions de població
Avanç. Dades provisionals2019
DesembreDades definitives2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020