Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ETICCE

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: ETICCE. 2019
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Octubre2018–2019

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020