Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IBI

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IBI. 2019
IBI: Impost sobre béns immobles
Juny2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020