Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: INDBPS

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: INDBPS. 2019
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
Avanç2018
Juny2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020