Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: INTPOBR

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: INTPOBR. 2019
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Indicadors no econòmics2017
SetembreIndicadors de renda monetària2014–2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020