Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MAT

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MAT. 2019
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2017
OctubreDades provisionals2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020