Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MAT MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MAT. 2017
iCalendar
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2015
SetembreDades provisionals2016
DesembreDades definitives2016

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020