Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MCVL

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MCVL. 2019
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
Desembre2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020