Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: MIOC

L'estadística MIOC no existeix per a l'any 2019.