Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PENS

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PENS. 2019
PENS: Estadística de pensions contributives
Pensions de classes passives de l'Estat2018
Pensions de la Seguretat Social2018
JuliolPensionistes de la Seguretat Social2016
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020