Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PHRE

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PHRE. 2019
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020