Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBA

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBA. 2019
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020