Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PMH

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PMH. 2019
PMH: Padró municipal d'habitants
Xifres oficials2018
Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2018
Explotació estadística. Dades definitives2018
Població estrangera2018
Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2019
DesembreXifres oficials2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020