Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PROJ

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PROJ. 2019
PROJ: Projeccions de població
2018–2061
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020