Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PROJPE MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PROJPE. 2017
iCalendar
PROJPE: Projeccions de població en edat escolar
2016–2026

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: