Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: RD

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: RD. 2019
RD: Recerca i desenvolupament
Dades provisionals2017
JuliolDades definitives2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020