Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: SHD

L'estadística SHD no existeix per a l'any 2019.