Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TICLT

L'estadística TICLT no existeix per a l'any 2019.