Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURCAT

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURCAT. 2019
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
T4/2018
2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020