Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURESP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURESP. 2019
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
T4/2018
2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020