Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURUR

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURUR. 2019
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2018
Dades provisionals2018
T1/2019
T2/2019
SetembreDades definitives2018
T3/2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020