Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURUR MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURUR. 2017
iCalendar
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2016
Dades provisionals2016
T1/2017
Dades definitives2016
T2/2017
T3/2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: