Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2018
iCalendar
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2017
2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2017
03/2018
06/2018
09/2018
BIB: Estadística de biblioteques
Març2016
CLEM: Enquesta de clima empresarial
IV/2017
I/2018
II/2018
III/2018
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2017
11/2017
12/2017
MarçDades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
DesembreDades definitives2017
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
IV/2017
MarçDades provisionals2017
I/2018
II/2018
III/2018
DesembreDades definitives2017
DEF: Estadística de defuncions
Dades definitives2016
EAES: Enquesta anual d'estructura salarial
Juny2016
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
Novembre2016
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
Desembre2016
ECL: Estadístiques de cost laboral
IV/2017
I/2018
Agost2017
II/2018
III/2018
ECLL: Enquesta contínua de llars
Juny2017
ECV: Enquesta de condicions de vida
Juny2017
JunyResultats territorials2017
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
Setembre2017
EE: Empreses i establiments
Octubre2018
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
Novembre2016
EIP: Enquesta industrial de productes
Febrer2016
Novembre2017
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
NovembreCurs 2017–2018
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
OctubreCurs 2016–2017
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2016
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2016
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
Novembre2016
EP: Estimacions de població
MaigAvanç. Dades provisionals2018
DesembreDades definitives2018
EPA: Enquesta de població activa
IV/2017
Febrer2017
I/2018
AbrilFormació i condicions de treball2017
II/2018
III/2018
EPCENT: Estimacions de població centenària
Juliol2017
EPE: Estimacions de població estacional
Novembre2017
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Octubre2017–2018
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)IV/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2018
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)I/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2018
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)II/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2018
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)III/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2018
IBI: Impost sobre béns immobles
Juny2017
ICD: Índexs de comerç al detall
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
I/2018
II/2018
III/2018
IV/2018
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
IEV: Indicadors d'esperança de vida i salut de la població
JunyMortalitat estandarditzada2012–2016
JunyTaula de vida2014
IN: Innovació
Juliol2016
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
FebrerAvanç2017
Juny2017
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
MaigIndicadors no econòmics2015–2016
IPI: Índex de producció industrial
11/2017
12/2017
FebrerDades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
MaigDades definitives2017
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
IPRI: Índex de preus industrials
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
AbrilDades definitives2017
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
Novembre2016
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2017
12/2017
2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2016
OctubreDades provisionals2017
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
2016
Desembre2017
MIOC: Marc Input-Output de Catalunya
Juliol2014
MM: Moviments migratoris
Setembre2017
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2016
SetembreDades provisionals2017
NCP: Noms i cognoms de la població
Octubre2018
NOMESCAT: Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya
Febrer2017
NOMS: Noms dels nadons
Setembre2017
PCSI: Posició competitiva en el sector industrial
III/2017
IV/2017
I/2018
II/2018
PENS: Estadística de pensions
Abril2017
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
Abril2018
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
Març2017
PIBAVN: Avanç de la variació del PIB
IV/2017
Febrer2017
I/2018
II/2018
III/2018
PIBC: Producte interior brut territorial
JunyValor afegir brut per branques d'activitat2015
DesembreAvanç2016
DesembreMunicipis de més de 50.000 habitants2017
PIBT: Comptabilitat trimestral
IV/2017
I/2018
II/2018
III/2018
PMH: Padró municipal d'habitants
FebrerExplotació estadística. Dades definitives2017
FebrerPoblació estrangera2017
AbrilExplotació estadística. Avanç. Dades provisionals2018
DesembreXifres oficials2018
PPSR: Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda
AbrilPensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2017
PTF: Productivitat total dels factors
Juny2017
RD: Recerca i desenvolupament
Juliol2016
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
Abril2015
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
Novembre2018
TICLT: Estadística territorial TIC a les llars
Juny2017
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
IV/2017
FebrerDades provisionals2017
I/2018
JuliolDades definitives2017
II/2018
III/2018
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
IV/2017
I/2018
II/2018
III/2018
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2017
12/2017
FebrerDades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
AgostDades definitives2017
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
IV/2017
I/2018
II/2018
III/2018
TUREST: Turisme estranger
12/2017
FebrerDades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
AgostDades definitives2017
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2017
Dades provisionals2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
AgostDades definitives2017
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
IV/2017
FebrerDades provisionals2017
I/2018
JuliolDades definitives2017
II/2018
III/2018

Sou aquí: