Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

  2018

  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2018
  Gener
  Dimecres 3
  TURDESTDespesa del turisme estranger11/2017
  Dimecres 10
  DEFEstadística de defuncions2016
  MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2016
  NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2016
  Dijous 11
  IPIÍndex de producció industrial11/2017
  Divendres 12
  COMESTComerç amb l'estranger10/2017
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2017
  Dimarts 16
  MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2016
  Dimecres 17
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2018
  Divendres 19
  CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2017
  Dilluns 22
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2017
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2017
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2017
  Dimarts 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2017
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2017
  Dimecres 24
  IPRIÍndex de preus industrials12/2017
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2017
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2017
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2017
  Dijous 25
  EPAEnquesta de població activaT4/2017
  Dilluns 29
  ICDÍndex de comerç al detall12/2017
  Dimecres 31
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2017
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2017
  Febrer
  Dijous 1
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2017
  TURDESTDespesa del turisme estranger12/2017
  TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2017
  TURESTTurisme estranger12/2017
  TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2017
  Divendres 2
  COMESTComerç amb l'estranger11/2017
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2017
  Dilluns 5
  EPAEnquesta de població activa2017
  PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2017
  Dimarts 6
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2017
  Dimecres 7
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2017
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2017
  PIBAVNAvanç del PIB trimestral2017
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2017
  Dijous 8
  IPIÍndex de producció industrial12/2017
  IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2017
  Divendres 16
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2017
  Dimecres 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2017
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2017
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2017
  Dijous 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2018
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2017
  PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2017
  Divendres 23
  IPRIÍndex de preus industrials01/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2018
  Dimarts 27
  EIPEnquesta industrial de productes2016
  Dimecres 28
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2017
  Març
  Dijous 1
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2017
  TURDESTDespesa del turisme estranger01/2018
  TURESTTurisme estranger01/2018
  Divendres 2
  COMESTComerç amb l'estranger12/2017
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2017
  Dilluns 5
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2017
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2017
  Dilluns 12
  IPIÍndex de producció industrial01/2018
  Dijous 15
  ICDÍndex de comerç al detall01/2018
  PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2017
  PIBTComptabilitat trimestralT4/2017
  Divendres 16
  ECLEstadístiques de cost laboralT4/2017
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2018
  Dimarts 20
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2017
  Divendres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2018
  IPRIÍndex de preus industrials02/2018
  Dilluns 26
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2018
  Dimecres 28
  BIBEnquesta de biblioteques2016
  ICDÍndex de comerç al detall02/2018
  Abril
  Dimecres 4
  TURDESTDespesa del turisme estranger02/2018
  TURESTTurisme estranger02/2018
  Dijous 5
  EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2017
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2018
  Divendres 6
  COMESTComerç amb l'estranger01/2018
  IPIÍndex de producció industrial02/2018
  Dilluns 16
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2018
  Dimecres 18
  CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2018
  Dijous 19
  PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2018
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2017
  TURCATTurisme dels residents de Catalunya2017
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2017
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2017
  Dilluns 23
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2018
  Dimarts 24
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2018
  ATURPEstadística de prestacions per atur2017
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2018
  PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2017
  RISEstadística de rendes d'inserció social2017
  Dimecres 25
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2017
  IPRIÍndex de preus industrials03/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2018
  Dijous 26
  EPAEnquesta de població activaT1/2018
  RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2015
  Divendres 27
  ICDÍndex de comerç al detall03/2018
  Maig
  Dijous 3
  EPEstimacions de població. Dades provisionals. Avanç2018
  Divendres 4
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2018
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger03/2018
  TURESTTurisme estranger03/2018
  Dilluns 7
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2018
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2018
  Dimecres 9
  IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2017
  IPIÍndex de producció industrial03/2018
  Dimarts 15
  COMESTComerç amb l'estranger02/2018
  Divendres 18
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2017
  Dimecres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2018
  Dijous 24
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2018
  Divendres 25
  IPRIÍndex de preus industrials04/2018
  Dilluns 28
  INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2016
  Dimecres 30
  ICDÍndex de comerç al detall04/2018
  Juny
  Divendres 1
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2018
  COMESTComerç amb l'estranger03/2018
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger04/2018
  TURESTTurisme estranger04/2018
  Dilluns 4
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2018
  Dimecres 6
  EAESEnquesta anual d'estructura salarial2016
  IPIÍndex de producció industrial04/2018
  Dijous 7
  IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada2012–2016
  Dijous 14
  PIBTComptabilitat trimestralT1/2018
  Divendres 15
  ECLEstadístiques de cost laboralT1/2018
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2018
  Dimarts 19
  PTFProductivitat total dels factors2017
  Dijous 21
  ECVEnquesta de condicions de vida2017
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2018
  Divendres 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2018
  IBIImpost sobre béns immobles. Avanç2017
  Dilluns 25
  IPRIÍndex de preus industrials05/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2018
  Dimecres 27
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2017
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2018
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2018
  Dijous 28
  ICDÍndex de comerç al detall05/2018
  Juliol
  Dilluns 2
  EPCENTEstimació de la població centenària1981–2016
  TURDESTDespesa del turisme estranger05/2018
  TURESTTurisme estranger05/2018
  Dimarts 3
  COMESTComerç amb l'estranger04/2018
  Dimecres 4
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2018
  Dijous 5
  IPIÍndex de producció industrial05/2018
  PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social2017
  Dilluns 9
  RDRecerca i desenvolupament2016
  Dimecres 11
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2018
  Dijous 12
  SHDSèries històriques demogràfiques. Estudis1860–1970
  Divendres 13
  CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2018
  Dilluns 16
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2018
  Dilluns 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2018
  INEstadística sobre innovació a les empreses2016
  PIBCProducte interior brut territorial. Valor afegir brut per branques d'activitat2015
  Dimarts 24
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2018
  Dimecres 25
  ECVEnquesta de condicions de vida. Resultats territorials2017
  IPRIÍndex de preus industrials06/2018
  Dijous 26
  EPAEnquesta de població activaT2/2018
  Divendres 27
  ICDÍndex de comerç al detall06/2018
  Dilluns 30
  COMESTComerç amb l'estranger05/2018
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT2/2018
  Agost
  Dimecres 1
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2018
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger06/2018
  TURESTTurisme estranger06/2018
  Dijous 2
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2018
  Divendres 3
  ECLEstadístiques de cost laboral2017
  Dimecres 8
  IPIÍndex de producció industrial06/2018
  Dilluns 20
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2018
  Divendres 24
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2018
  IPRIÍndex de preus industrials07/2018
  Dilluns 27
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2018
  Divendres 31
  ICDÍndex de comerç al detall07/2018
  Setembre
  Dilluns 3
  TURDESTDespesa del turisme estranger07/2018
  TURESTTurisme estranger07/2018
  Dimecres 5
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2018
  Dijous 6
  COMESTComerç amb l'estranger06/2018
  Divendres 7
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2018
  IPIÍndex de producció industrial07/2018
  Divendres 14
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2018
  PIBTComptabilitat trimestralT2/2018
  Dilluns 17
  TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2017
  TURESTTurisme estranger. Dades definitives2017
  Dimarts 18
  ECLEstadístiques de cost laboralT2/2018
  Dimecres 19
  MMMoviments migratoris2017
  Dijous 20
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2017
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2017
  Divendres 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2018
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2018
  Dimarts 25
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2018
  IPRIÍndex de preus industrials08/2018
  Dimecres 26
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2018
  Dijous 27
  NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2017
  NOMSNoms dels nadons2017
  Divendres 28
  EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2017
  Octubre
  Dilluns 1
  ICDÍndex de comerç al detall08/2018
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2018
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2018
  Dimarts 2
  TURDESTDespesa del turisme estranger08/2018
  TURESTTurisme estranger08/2018
  Dimecres 3
  COMESTComerç amb l'estranger07/2018
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2018
  Dijous 4
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2018
  Divendres 5
  IPIÍndex de producció industrial08/2018
  Dilluns 8
  EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2016–2017
  Dimecres 10
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2017
  Dilluns 15
  CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2018
  Dilluns 22
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2018
  Dimarts 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2018
  Dimecres 24
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2018
  Dijous 25
  EPAEnquesta de població activaT3/2018
  IPRIÍndex de preus industrials09/2018
  Divendres 26
  EEEmpreses i establiments01/01/2018
  Dimarts 30
  ICDÍndex de comerç al detall09/2018
  Dimecres 31
  MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2017
  NCPNoms i cognoms de la població2018
  TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2017
  Novembre
  Divendres 2
  COMESTComerç amb l'estranger08/2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger09/2018
  TURESTTurisme estranger09/2018
  Dilluns 5
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2018
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2018
  Dimarts 6
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2018
  Dimecres 7
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT3/2018
  Dijous 8
  IPIÍndex de producció industrial09/2018
  Dilluns 12
  IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2016
  Dimecres 14
  EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2017–2018
  Dimarts 20
  EIPEnquesta industrial de productes2017
  Dimecres 21
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2018
  Dijous 22
  EPEEstimacions de població estacional2017
  Divendres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2018
  IPRIÍndex de preus industrials10/2018
  Dilluns 26
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2018
  Dimecres 28
  ECLLEnquesta contínua de llars. Ampliació de resultats2014–2017
  EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2016
  Dijous 29
  ICDÍndex de comerç al detall10/2018
  Divendres 30
  ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2017–2018
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2018
  Desembre
  Dilluns 3
  TURDESTDespesa del turisme estranger10/2018
  TURESTTurisme estranger10/2018
  Dimarts 4
  COMESTComerç amb l'estranger09/2018
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2018
  Dimecres 5
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2018
  IPIÍndex de producció industrial10/2018
  MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2017
  Dijous 13
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2017
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2017
  PIBTComptabilitat trimestralT3/2018
  Divendres 14
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2018
  Dilluns 17
  EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2016
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2018
  Dimarts 18
  EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2016
  EAUVIEstadística de l'audiovisual2016
  ECLEstadístiques de cost laboralT3/2018
  Dimecres 19
  EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2016
  MIOCMarc Input-Output de Catalunya2014
  PIBCProducte interior brut territorial2016
  PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2017
  Dijous 20
  EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2016
  EPEstimacions de població. Dades definitives2018
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2018
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2018
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2018
  Divendres 21
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2018
  TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2018
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2018
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2018
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2018
  Dijous 27
  ICDÍndex de comerç al detall11/2018
  IPRIÍndex de preus industrials11/2018
  iCalendar