Núm. 2 Els canvis en les explotacions agràries catalanes (1999-2007). 

Imatge de la coberta

Descarregar PDF

Àrea: Dossiers Idescat
Títol: Núm. 2 Els canvis en les explotacions agràries catalanes (1999-2007).
ISSN: 2013-3898 ISBN: Pàg.: 8 Ed.: Juny 2009 Preu: 0,00 €

Aquest dossier presenta informació bàsica del sector agrari català obtinguda d'una estadística oficial i que permet avaluar-ne la situació, seguir-ne l'evolució i comparar-la amb la d'altres àmbits territorials. Les dades posen de manifest la modernització de les explotacions agràries, que busquen una major competitivitat, ja sigui augmentant la seva dimensió o especialitzant-se en els productes més rendibles. Fets que comporten canvis en la tinença de la terra o en la ramaderia, en la personalitat jurídica de les explotacions, en el tipus de mà d'obra o en els mètodes agrícoles.

Sou aquí: