Núm. 19. La despesa en consum de les llars catalanes des de l'inici de la recessió econòmica 2006-2014. 

Imatge de la coberta

Descarregar PDF

Àrea: Dossiers Idescat
Títol: Núm. 19. La despesa en consum de les llars catalanes des de l'inici de la recessió econòmica 2006-2014.
ISSN: 2013-3898 ISBN: Pàg.: 8 Ed.: Maig 2016 Preu: 0,00 €

Aquest dossier presenta els principals trets de l'evolució en el consum de les llars catalanes durant els anys 2006–2014, període marcat per la recessió econòmica. El document analitza aspectes com la despesa mitjana anual en consum de les llars i la seva evolució en relació amb la del PIB; la variació dels pesos dels diferents grups de despesa de la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) i la tendència registrada en les quantitats físiques consumides de determinats productes alimentaris o diferents fonts d'energia. El dossier es complementa amb un gràfic que representa la influència de les diferents característiques de la llar en la despesa en consum.

L'Estadística de despesa en consum de les llars és una operació estadística anual resultat de l'explotació que realitza l'Idescat per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF) de l'INE.

Sou aquí: