Compte satèl·lit del turisme de Catalunya
Proposta d'elaboració 

Imatge de la coberta

Descarregar PDF

Àrea: Documents de treball
Títol: Compte satèl·lit del turisme de Catalunya
Proposta d'elaboració
ISBN: Pàg.: 73 Ed.: Juliol 2016 Preu: 0,00 €

Aquesta publicació presenta la proposta metodològica per al compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Aquesta proposta se situa dins el marc conceptual de les estadístiques del turisme i dels comptes nacionals.

Des de l'any 2008, el marc comú de referència utilitzat pels organismes estadístics en l'elaboració d'estadístiques turístiques són les Recomanacions internacionals per a estadístiques de turisme 2008, de l'Organització Mundial del Turisme.

L'Idescat, juntament amb diferents departaments de la Generalitat, ha dut a terme diversos comptes satèl·lit, com els relacionats amb l'aigua, l'habitatge i la cultura. Pel que fa al turisme, l'objectiu és elaborar-ne el compte satèl·lit quan s'actualitzi el Marc input-output de Catalunya (MIOC-2011). L'estudi anterior de viabilitat de la comptabilitat satèl·lit del turisme es va publicar al març del 2003, d'acord amb les Recomanacions sobre el marc conceptual del Compte satèl·lit del turisme de les Nacions Unides (2000).

Per a més informació podeu consultar els Comptes satèl·lit de Catalunya.

Sou aquí: