Catalunya.cat. 1980-2007
Un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 

Imatge de la coberta

Descarregar PDF

Àrea: Estadística de síntesi
Títol: Catalunya.cat. 1980-2007
Un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007
ISBN: Pàg.: 26 Ed.: Juny 2008 Preu: 0,00 €

Amb motiu de l'ampliació del Museu d'Història de Catalunya, l'Idescat va editar aquest fullet que recull una selecció del material gràfic que es va elaborar per a l'exposició. Tal com indica el títol, la publicació mostra un retrat de la Catalunya dels darrers 30 anys a partir de les estadístiques bàsiques sobre població, economia i societat. Així doncs, es pot veure l'evolució de la taxa de natalitat o de l'esperança de vida des de l'any 1986 fins als nostres dies, així com l'evolució del PIB, del mercat de treball o del nombre d'alumnes per nivells educatius.

Sou aquí: