Skip to main content

284 — Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, i altres màquines eina

    Aquest grup comprèn:

    • La fabricació de màquines i màquines eina per a conformar metall, com ara màquines eina per treballar metalls i altres materials (fusta, os, pedra, cautxú endurit, matèries plàstiques endurides, vidre en fred i materials durs similars), fins i tot les que funcionen amb rajos làser, ones ultrasòniques, arc de plasma, impulsos magnètics i similars.

    Short tag proposal

    Fabricació màquines eina