Skip to main content

47 — Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes

  Aquesta divisió comprèn:

  • La venda sense transformació de productes nous i usats, al públic, en general, per a consum o ús personal o domèstic en botigues, grans magatzems, parades, magatzems que reben encàrrecs per correu, venedors a domicili, venedors ambulants, cooperatives de consum, empreses de subhastes, etc.

  El comerç al detall es classifica, en primer lloc, en funció del punt de venda, ja sigui en establiments (vegeu 471 a 477) o bé fora d'establiments (vegeu 478 i 479). El comerç al detall en establiments inclou també els articles de segona mà (vegeu 4779). Pel que fa al comerç al detall en establiments és fa una segona distinció entre el realitzat en establiments no especialitzats (vegeu 471) i el realitzat en establiments especialitzats (vegeu 472 a 477) i aquests grups alhora es subdivideixen d'acord a una amplia gamma de productes. Pel que fa al comerç al detall fora d'establiments es subdivideix d'acord amb el tipus de comerç, d'una banda, el que s'efectua en parades de venda i mercats ambulants (vegeu 478), i, d'altra banda, el que s'efectua per altres canals com ara per correspondència, Internet, a domicili, per màquines expenedores i similars (vegeu 479). En aquest tipus de comerç hi pot haver un tractament de la mercaderia però secundari a la seva venda.

  Els béns venuts en aquesta divisió s'anomenen en general béns de consum o mercaderies al detall. En conseqüència, s'exclouen els béns que no s'acostumen a vendre al detall com ara els cereals, els minerals, la maquinària i equips industrials, i similars.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Les unitats dedicades fonamentalment a la venda al públic en general, a partir de l'exposició de la mercaderia, de productes com ara els ordinadors personals, material d'escriptori, pintura o fusta, encara que aquestes vendes no siguin per a ús personal o domèstic.
  • La venda al detall realitzada per intermediaris que es classificarà en la mateixa rúbrica que la venda dels productes.
  • Les vendes al detall en subhastes.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La venda de productes agraris per la pròpia explotació agrària (vegeu 01).
  • La venda de mercaderies fabricades per la pròpia empresa (vegeu 10 a 32).
  • La venda de vehicles de motor, motocicletes i els seus components (vegeu 45).
  • La venda de cereals, llavors, minerals, petroli brut, productes químics industrials, ferro i acer, i maquinària i equips industrials (vegeu 46).
  • La venda de begudes i aliments per consumir-los en el mateix local i la venda de menjar preparat (vegeu 56).
  • El lloguer d'articles d'ús personal i domèstic al públic en general (vegeu 772).

  Short tag proposal

  Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes