Skip to main content

8710 — Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria

  Aquesta classe comprèn:

  • Els centres sociosanitaris.
  • Les clíniques de repòs amb cures d'infermeria.
  • Els centres amb cures d'infermeria.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les llars residències per a persones grans (vegeu 8731).
  • Les residències assistides per a persones grans (vegeu 8731).
  • Els serveis a domicili prestats per professionals sanitaris (vegeu 86).
  • Les residències per a persones grans sense cures o cures mínimes d'infermeria (vegeu 8731).
  • Els serveis socials amb allotjament com ara centres residencials d'acció educativa, centres d'acolliment o residències d'estada limitada (vegeu 8790).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Serv. socials amb allotjament i cures infermeria

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  8710 Residential nursing care activities