Skip to main content

8731 — Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans

  Aquesta classe inclou la prestació d'atenció residencial i personal a persones grans. Els establiments ofereixen allotjament, menjar, supervisió i assistència en les tasques habituals de la vida quotidiana com ara la neteja. En la major part d'aquestes unitats s'ofereixen cures d'infermeria als residents en instal·lacions independents dins del centre i supervisió mèdica.

  Aquesta classe comprèn:

  • Les llars residències per a persones grans.
  • Les residències assistides per a persones grans.
  • Els habitatges tutelats per a persones grans.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats de prestació de serveis socials amb allotjament en les quals el tractament mèdic no és l'element més important (vegeu 8790).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Serv. socials amb allotjament a persones grans

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description Partitions
  8730 Residential care activities for the elderly and disabled 2