Skip to main content

889 — Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament

    Short tag proposal

    Altres activ. de serv. socials sense allotjament

    Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
    Code Description Partitions
    853 Activitats de serveis socials 6