Skip to main content

M — Activitats professionals, científiques i tècniques

    Aquesta secció comprèn:

    • Les activitats professionals, científiques i tècniques especialitzades. Aquestes activitats exigeixen d'un alt grau de formació i posen a disposició del públic habilitats i coneixements especialitzats.

    Short tag proposal

    Activitats professionals, científiques i tècniques