Skip to main content

O — Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats de caràcter governatiu que realitza normalment l'Administració pública.
  • La promulgació i la interpretació judicial de les lleis i la posterior regulació, així com l'administració de programes basats en aquestes lleis.
  • Les activitats legislatives.
  • El sistema tributari.
  • La defensa nacional.
  • El manteniment de l'ordre públic y la seguretat.
  • Els serveis d'immigració.
  • Els assumptes exteriors.
  • L'administració dels programes governamentals.

  Aquesta secció comprèn també:

  • Les activitats relacionades amb la Seguretat Social obligatòria.

  Perquè una activitat pertanyi a aquesta secció, la categoria jurídica o institucional no en constitueix el factor determinant, sinó el caràcter d'aquesta activitat, és a dir, en aquesta secció no es classifiquen algunes activitats dutes a terme per entitats públiques que per la seva naturalesa estan classificades en altres apartats de la classificació. Per exemple, en aquesta secció es classifica la gestió del sistema escolar (normativa, control o plans d'estudi) o la defensa nacional però no es classifiquen l'ensenyament (vegeu secció P) o els hospitals militars (vegeu secció Q). De forma similar, algunes activitats incloses en aquesta secció poden ser realitzades per unitats no governamentals.

  Short tag proposal

  Administració pública, Defensa i SS obligatòria