Skip to main content

Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats associatives.
  • La reparació d'ordinadors i articles d'ús personal i domèstic.
  • Activitats de serveis personals ncaa.

Short tag proposal

Altres serveis

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
S Otros servicios
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
S Other service activities