Saltar al contenido principal

33 — Reparació i instal·lació de maquinària i equips

  Aquesta divisió comprèn:

  • La reparació especialitzada de béns produïts en el sector manufacturer amb l'objectiu de procurar que la maquinària, els equips i altres productes tornin a funcionar.
  • Els serveis de manteniment general o rutinari dels productes per garantir el funcionament eficaç i evitar les avaries i les reparacions innecessàries.
  • La instal·lació especialitzada de maquinària.

  Una part substancial de les reparacions les duen a terme els mateixos fabricants de la maquinària, equips i productes. En aquest cas, la classificació de les unitats dedicades a reparació i fabricació es duu a terme d'acord amb el principi de valor afegit, que assigna aquestes activitats combinades a la fabricació d'articles. El mateix principi s'aplica a l'activitat combinada de comerç i reparació. La reconstrucció de maquinària i equips es considera fabricació.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La instal·lació d'equips que constitueix una part integral d'edificis o estructures similars, com ara la instal·lació del cablatge elèctric, escales mecàniques o sistemes d'aire condicionat, es classifica com a construcció (vegeu 43).
  • La neteja de maquinària industrial (vegeu 8122).
  • La reparació i el manteniment d'ordinadors i equips de comunicació (vegeu 951).
  • La reparació i el manteniment d'articles utilitzats com a béns de capital i com a béns de consum acostuma a classificar-se com a reparació i manteniment d'efectes domèstics, per exemple, la reparació de mobiliari d'oficina i domèstic (vegeu 9524).

  Propuesta de hashtag corto

  Reparació i instal·lació maquinària i equips

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  33 Repair and installation of machinery and equipment

  Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics Eurostat a la cual pertenece

  14 Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips