Saltar al contenido principal

42 — Construcció d'obres d'enginyeria civil

  Aquesta divisió comprèn:

  • La construcció d'obres d'enginyeria civil.
  • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
  • La construcció in situ d'edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
  • La construcció de grans obres com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics.
  • La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram.
  • La construcció d'instal·lacions industrials.
  • La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques.
  • La construcció d'instal·lacions esportives a l'aire lliure.

  Aquestes obres poden realitzar-se per compte propi o per compte d'altri. Poden subcontractar-se en part o en la seva totalitat. Les unitats que assumeixen la responsabilitat global d'aquests projectes de construcció es classifiquen en aquesta secció.

  Propuesta de hashtag corto

  Construcció obres d'enginyeria civil

  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  45 Construcció 3
  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  42 Ingeniería civil
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  42 Civil engineering