Saltar al contenido principal

661 — Activitats auxiliars de la mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

    Aquest grup comprèn:

    • La provisió de mercats físics o electrònics amb la finalitat de facilitar les operacions de compravenda d'accions, opcions sobre accions, bons o contractes de productes bàsics.

    Propuesta de hashtag corto

    Activ. auxiliars mediació financera